ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και της πολιτικής για τα cookies από το χρήστη και συνιστά απόδειξη της αποδοχής των όρων αυτών από τον χρήστη. Αν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως απο την ιστοσελίδα. Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «Mik Projects», καλούμενη στο εξής ως «Εταιρεία» ή «24food.gr», με έδρα την οδό Απολλωνίου Ροδίου 78, με Α.Φ.Μ. 118116420, Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ, δημιούργησε και λειτουργεί το διαδικτυακό ιστότοπο www.24food.gr καθώς και την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Application), με σκοπό την παρουσίαση κατασκευής μιάς ιστοσελίδας απευθυνόμενη σε εστιατόρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και λοιπών εμπορικών καταστημάτων που προσφέρουν υπηρεσίες διανομών delivery & takeaway, όπως είναι π.χ. της εικονικής επιχείρησης “Del Napoli”. Αλλά και με εικονική πραγματοποίηση παραγγελιών φαγητού (online food ordering system), όπως θα φαίνεται και θα λειτουργεί η επιχείρηση τους στην περίπτωση κατασκευής της ιστοσελίδας τους απο την Εταιρεία μας. Πληρωμές δεν γίνονται στο 24food.gr, δεν υπάρχει e-pos συνδεμένο, ούτε paypal, ούτε θα ζητηθεί ποτέ χρεωστική κάρτα αφού είναι δοκιμαστική demo η σελίδα ταμείου στο 24food.gr. Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε μόνο για παρουσίαση όπως θα φαίνεται η ιστοσελίδα του καταστήματος (π.χ. Del Napoli) εάν μας ζητηθεί να κατασκευάσουμε μια παρόμοια ιστοσελίδα για το κατάστημα του.

Η ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών του 24food.gr, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα (metadata), βάσεις δεδομένων (εφεξής: το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε του 24food.gr είτε τρίτων συνεργαζομένων με το ιστότοπων και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά-προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του χρήστη επί του Λογισμικού. Οι χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οποιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Με το παρόν το 24food.gr παραχωρεί στους χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

Δημιουργία Λογαριασμού

Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών στο 24food.gr, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο. Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα πρέπει να καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία σας, όπως μια έγκυρη διεύθυνση email, έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Ο μοναδικός κωδικός πρόσβασής σας δεν πρέπει να κοινοποιείται σε κανέναν και συμφωνείτε να τον διατηρείτε μυστικό ανά πάσα στιγμή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασής σας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας οριστικά, παρακαλούμε στείλτε μας ενα αίτημα στο email info@24food.gr με τίτλο “Διαγραφή Λογαριασμού” για να διεκπαιρεωθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε έναν λογαριασμό Χρήστη, σε περίπτωση που κρίνουμε οτι παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή έχει κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών μας. H δημιουργία λογαριασμού στο 24food.gr είναι εικονική και μόνο για να δεί το κατάστημα πως λειτουργεί ο πίνακας ελέγχου ενός χρήστη.

Δεσμοί (Links) / Σχέσεις με τρίτους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (websites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το 24food.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή/και καταστημάτων ή/και υπηρεσιών στα οποία μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας, κτλ.

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Απορρήτου , στην Πολιτική για τα Cookies, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies, και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

Αποποίηση ευθύνης

Το 24food.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του δικτυακού τόπου από ανηλίκους, για την επίβλεψη των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι κηδεμόνες τους. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά τους από την πρόσβαση όπως σε αλκοολούχα ποτά, προϊόντα ζύθου, προϊόντα καπνού και ατμίσματος. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνονται αποκλειστικά οι γονείς. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο καταναλωτής/χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών και ότι έχει αποδεχτεί-κατανοήσει πλήρως τους Όρους Χρήσης. Οι χρήστες που δήλωσαν ψευδή στοιχεία και οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί Εταιρεία από την ψευδή τους δήλωση.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Εκτός αν έχει αλλιώς συμφωνηθεί εγγραφώς μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών, και στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της αυτής “ως έχει” για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κεκρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακριβείας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.
Η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για: (Α) λάθη, ανακρίβειες, (Β) οποιαδήποτε ζημιά (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, (Γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, (δ) ιούς, trojanshorses που μπορεί να μεταδοθούν από της ιστοσελίδα ή οποιανδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, και (Ε) οποιαδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας.

Το 24food.gr δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε αξιώσεις μιας επιχείρησης/καταστήματος για τις επακόλουθες περιπτώσεις: ειδικές αποζημιώσεις, έξοδα, χρηματικά πρόστιμα, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων του καταναλωτή/χρήστη ή της επιχείρησης, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, δυσφήμισης της επιχείρισης ή του συγκεκριμένου ιστότοπου. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες και το υλικό αυτής της ιστοσελίδας θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα, ότι οι δυσλειτουργίες αυτές θα διορθωθούν και ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής (server) θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλο ζημιογόνο περιεχόμενο.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Το 24food.gr δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Το 24food.gr στοχεύει να ενημερώνει την ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, το 24food.gr δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Το 24food.gr δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.

Είστε υπεύθυνος να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές/διαρρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Επίσης είστε υπεύθυνος να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της δικής σας σύνδεσης στο Internet είναι ενήμερα για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται προς αυτούς.

Μεταβολές

Το 24food.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει, διαγράψει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο της. Προτείνουμε οι καταναλωτές/χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας σελίδας.

Το 24food.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει την λειτουργία της υπάρχουσας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ή καταστήματος/επιχείρησης.

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ασφάλεια συναλλαγών

Πληρωμές δεν γίνονται στο 24food.gr. Η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας πληρώνοντας με οποιονδήποτε τρόπο, μετρητά, κάρτες, paypal είναι εικονική! Ο χρήστης δεν θα χρεωθεί σε καμία περίπτωση αφου δεν είναι συνδεμένη η ιστοσελίδα μας με κάποιο τραπεζικό λογαρισμό, αλλά ούτε και θα ζητηθεί απο τον Χρήστη να δηλώσει τα προσωπικά στοιχεία της κάρτας του ή τραπεζικού λογαριασμου στο 24food.gr.

* Όροι Χρήσης 24food.gr